Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0038899 xcla^"
 1. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 153-159. 
  article

  article

 2. Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 159-166. 
  article

  article

 3. K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech a opětovnému vyměřování daně k nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 167-171. 
  article

  article

 4. Církevní restituce 6 let poté aneb je majetkové vyrovnání s církvemi opravdu nezměnitelné? Reverzibilita církevních restitucí perspektivou práva EU.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 172-181. 
  article

  article

 5. Nejvyšší soud České republiky: Spravedlivé důvody pro ukončení kontraktačního procesu v rámci předsmluvní odpovědnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 865/2018.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 184-186. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Řízení o určení nicotnosti (zdánlivosti) usnesení valné hromady akciové společnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 5, s. 186-189. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.