Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0037717 xcla^"
 1. Evropský zatýkací rozkaz, příkaz k zatčení, příkaz k zadržení, právní pomoc : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, Tpjn 301/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1193-1207. 
  article

  article

 2. Příprava k trestnému činu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. 8 Tdo 514/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1229-1247. 
  article

  article

 3. Omyl skutkový, nepřímý pachatel : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 8 Tdo 420/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1248-1255. 
  article

  article

 4. Příslušnost soudu věcná, incidenční spory : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4123/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1193-1207. 
  article

  article

 5. Odpovědnost státu za škodu, promlčení : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2018, Tpjn 301/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1193-1207. 
  article

  article

 6. Odpovědnost státu za škodu, promlčení : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1300-1312. 
  article

  article

 7. Vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 308/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1313-1322. 
  article

  article

 8. Analogie legis, zdravotní pojištění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 23 Cdo 1988/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1323-1329. 
  article

  article

 9. Přestavek (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4572/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1334-1342. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.