Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0036235 xcla^"
 1. Poskytování dlouhotrvajících služeb z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 8. 
  article

  article

 2. ÚS odmítl zásah do dluhové brzdy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 12. 
  article

  article

 3. ÚS: Zemanovo heslo proti Drahošovi čestný boj nenarušilo.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 12. 
  article

  article

 4. Zastavení exekuce již dříve ukončené vymožením.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 35-38. 
  article

  article

 5. Pravidlo tří let a vypořádání obchodního podílu v řízení o vypořádání SJM : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3192/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 43-47. 
  article

  article

 6. Ke konceptu "nepoměrných obtíží" určení hodnoty sporu pro rozhodnutí o výši přiznaných nákladů řízení podle advokátního tarifu : nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2688/15.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 48-51. 
  article

  article

 7. K pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu o určení práv k dobývacímu prostoru : usnesení zvlášního senátu Nejvyššího správního soudu podle zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 12. 2017, sp. zn. Kof 18/2016.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 52-55. 
  article

  article

 8. K zápisům absolventů zahraničních vysokých škol do seznamu advokátních koncipientů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 4, s. 67. 
  article

  article