Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0035721 xcla^"
 1. ÚS: k otázce (ne)platnosti elektronického zaručeného podpisu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 10. 
  article

  article

 2. Právo obviněného na nahlížení do spisu - se zvláštním zaměřením na vazební řízení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 32-37. 
  article

  article

 3. Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 37-39. 
  article

  article

 4. K právu poškozeného na bezplatnou právní pomoc v trestním řízení a spravedlivé odměně advokáta : nález Ústavního soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2334/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 51-52. 
  article

  article

 5. Nevypořádání se s vyjádřením osoby zúčastněné na soudním řízení správním jako vážná vada řízení : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 2017, č. j. 2 As 196/2016-123.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 3, s. 53-56. 
  article

  article