Search results

Records found: 130  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_cat 0016042 xcla^"
 1. Aktuality : bulvár a mafie u NS.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 41. 
  article

  article

 2. Přehled rozhodnutí NS neschválených v roce 2012 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2013), č.2, s. 42-47. 
  article

  article

 3. Důsledky zrušení konkursu ve vztahu k exekučnímu řízení : nález ÚS z 8.10.2012, sp.zn. IV. ÚS 235/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 51-52. 
  article

  article

 4. Právo na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce poškozeného : nález ÚS z 9.10.2012, sp.zn. II. ÚS 289/12.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 52-54. 
  article

  article

 5. Porušení práva na zákonného soudce jako důsledek porušení povinnosti soudu poslední instance položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU : nález ÚS z 11. 9. 2012, sp.zn. II. ÚS 2504/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 55-56. 
  article

  article

 6. Kdy se spokojit s doručením fikcí a kdy osobě neznámého pobytu ustanovit opatrovníka podle § 29 odst. 3 OSŘ : usnesení KS v Plzni z 19.6.2012, sp.zn. 11 Co 397/2012.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 57-58. 
  article

  article

 7. Řízení o zastavení výkonu rozhodnutí a námitka promlčení práva jako výkon práva v rozporu s dobrými mravy : Usnesení NS z 31.1.2012, sp.zn. 20 Cdo 595/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 2, s. 60-61. 
  article

  article

 8. Problémy související s posílením „exekutorské“ exekuce.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 1, s. 6-8. 
  article

  article

 9. Restituce církevního majetku : nález ÚS z 29.8.2012, sp.zn. II. ÚS 3120/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 1, s. 8-11. 
  article

  article

 10. Promlčení nemajetkové újmy, korektiv dobrých mravů a intertemporální důsledky změny judikatury : nález ÚS z 5.9.2012, sp.zn. II. ÚS 3/10.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 1, s. 11-13. 
  article

  article