Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004387 xcla^"
 1. Zrušení neaktivních obchodních korporací dle § 105a zákona o veřejných rejstřících.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 9, s. 7-20. 
  article

  article

 2. Vrchní soud v Praze: Charakter řízení dle § 209 ObčZ. Okruh účastníků řízení a neznámý majetek právnické osoby.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 66-68. 
  article

  article

 3. Účastenství v řízení o zrušení obchodní společnosti - společnosti s ručením omezeným s likvidací : usnesení VS v Praze z 21. 1. 2019, sp. zn. 7 Cmo 261/2018.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 6, s. 195-196. 
  article

  article

 4. Praktické problémy zákonné úpravy rušení a likvidace nečinných společností.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 7-8, s. 2-22. 
  article

  article

 5. Das Ende der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 73 (2018), Heft 6, s. 272-277. 
  article

  article

 6. Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8 (2016), č. 3, s. 80-87. 
  article

  article

 7. Rechtsprechung des EGMR 2014 (2).   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- 2015, Heft 23-24, s. 1078-1083. 
  article

  article

 8. Nucené zrušení společnosti s r.o. po rekodifikaci.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2014), č.10, s. 414-426. 
  article

  article