Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004296 amg^"
 1. Judikatúra vo veciach katastra nehnutel'ností / zostavil Róbert Jakubáč.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2016 . 291 stran . ISBN 978-80-8168-505-7   Signatura Z 3748
  PZ
  Judikatúra vo veciach katastra nehnutel'ností

  book

 2. Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí / sestavili Eva Barešová, Petr Baudyš.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 524 s. . ISBN 978-80-7357-672-1   Signatura M 5859
  PZ-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí

  book

 3. Občan a vlastnictví v českém právním řádu / Milan Holub, Milan Pokorný, Jaroslav Bičovský.    Praha : Linde, 2002 . 335 s. . ISBN 80-7201-348-3   Signatura M 2811
  OP-HoOb
  Občan a vlastnictví v českém právním řádu

  book

 4. Stavební zákon v teorii a praxi : 3. aktualizované vydání podle stavu k 1.6.1996 / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil.    Praha : Linde, 1996 . 590 s. . ISBN 80-7201-014-X   Signatura M 1068
  PZ-DoSt
  Stavební zákon v teorii a praxi

  book

 5. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem : komentář / Eva Barešová, Petr Baudyš.    Praha : C.H. Beck, 1996 . XXVI, 367 s. . ISBN 80-7179-091-5   Signatura M 1124
  PZ-BaZá
  Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

  book

 6. Občanský soudní řád : Úplné znění včetně novelizace z 28.4.1992 : Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.    Praha : Prospektrum, 1992 . 192 s. . ISBN 80-85431-49-1   Signatura M 318
  OP-Obča
  Občanský soudní řád

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.