Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004295 xcla^"
 1. Limity přezkumu skutečností uváděných v návrhu na zápis do obchodního rejstříku.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 2-23. 
  article

  article

 2. Nejvyšší soud České republiky: Rozsah zákonného ručení společníka společnosti s ručením omezeným : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5507/2017.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 67-69. 
  article

  article

 3. Společnost s ručením omezeným, společník, vklad společníka, ručení, obchodní rejstřík : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5507/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 4, s. 714-721. 
  article

  article

 4. Vyjádření vůle obchodních společností k fúzi : usnesení NS z 19. 6. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3068/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 1, s. 21. 
  article

  article

 5. Předkládání písemností rejstříkovému soudu v listinné nebo elektronické podobě : nález ÚS z 3.9.2013, sp.zn. I. ÚS 1799/13.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 11-12, s. 397. 
  article

  article

 6. Menší úvaha stran § 68a obchodního zákoníku.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2010, č. 3, s. 23-28. 
  article

  article