Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004195 amg^"
 1. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu / Josef Drbohlav, Tomáš Pohl.    Praha : ASPI, 2011 . 241 s. . ISBN 978-80-7357-599-1   Signatura M 5620
  HP-DrPo
  Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu

  book

 2. Vymáhání pohledávek : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.9.2011 / Alena Vondráková... [et al.] ; odpovědná redaktorka Šárka Mančanová.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . xxviii, 896 s. . ISBN 978-80-7357-686-8   Signatura M 5799
  OP-VoVy
  Vymáhání pohledávek

  book

 3. Vymáhání pohledávek : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 12. 2006 / Alena Vondráková... [et al.] ; odpovědná redaktorka Alena Peťovská.    Praha : ASPI, 2006 . 723 s. . ISBN 978-80-7357-230-3   Signatura M 4188
  OP-VoVy
  Vymáhání pohledávek

  book

 4. Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce / sestavil Vladimír Kurka.    Praha : ASPI, 2005 . 316 s. . ISBN 80-7357-054-8   Signatura M 3416
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

  book

 5. Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti, rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku ; Přestupky : zákon o přestupcích, paušální částka nákladů řízení : podle stavu k 3.6.2004 / Jiří Motloch.    Ostrava : Sagit, 2004 . 333 s. . ISBN 80-7208-426-7   Signatura M 3228
  TP-....
  Trestní předpisy

  book

 6. Zajištění a vymáhání pohledávek v rámci konkurzního řízení kapitálových společností v právních, daňových a účetních souvislostech / Gabriela Kráčalíková.    Praha : Vox, 2004 . 120 s. . ISBN 80-86324-37-0   Signatura M 3182
  HP-KrZa
  Zajištění a vymáhání pohledávek v rámci konkurzního řízení kapitálových společností v právních, daňových a účetních souvislostech

  book

 7. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu / Josef Drbohlav, Tomáš Pohl.    Praha : ASPI, 2004 . 181 s. . ISBN 80-86395-93-6   Signatura M 3164
  HP-DrPo
  Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu

  book

 8. Vymáhání pohledávek / Tomáš Pohl.    Praha : IFEC, 2002 . 275 s. . ISBN 80-86412-16-4   Signatura M 2728
  OP-PoVy
  Vymáhání pohledávek

  book

 9. Český civilní proces : vysokoškolská právnická učebnice / Ilona Schelleová.    Praha : Linde, 1997 . 728 s. . ISBN 80-7201-065-4   Signatura M 2007
  OP-ScČe
  Český civilní proces

  book

 10. Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky v podnikatelské, bankovní a právní praxi / Milan Haleyšovský.    Praha : Newsletter, 1994 . 122 s. . ISBN 80-901779-2-1   Signatura M 766
  SP-....
  Zástavní právo, ručení, bankovní záruka a ostatní zajišťovací prostředky v podnikatelské, bankovní a právní praxi

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.