Search results

Records found: 37  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004031 xcla^"
 1. Vlastnictví bytů, byt, jednotka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2021, sp. zn. 26 Cdo 1811/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 1507-1514. 
  article

  article

 2. Eigentum verpflichtet: die Sozialbindung des Eigentums am Beispiel des Berliner Mietendeckels.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 12, s. 602-609. 
  article

  article

 3. Legislativní úprava daně z prázdných bytů a možnost její aplikace v českém právním prostředí ve světle judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 92-105. 
  article

  article

 4. Společenství vlastníků jednotek : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2323/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 227-231. 
  article

  article

 5. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 10, s. 343-354. 
  article

  article

 6. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 2. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 11, s. 386-393. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Důležitý důvod k přezkumu usnesení shromáždění vlastníků jednotek : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 15. 3. 2017, sp. zn. 26 Cdo 4567/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 19, s. 682-684. 
  article

  article

 8. Nejvyšší soud České republiky: Důležitý důvod pro přezkoumání usnesení shromáždění vlastníků jednotek o výměně výtahů v domě : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 27. 6. 2017, sp. zn. 26 Cdo 2657/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 23-24, s. 852-853. 
  article

  article

 9. Kondominium aneb splněné přání profesora Cepla.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 153, (2014), č.1, s. 37-51. 
  article

  article

 10. Staatliches Mietenregulierungssystem konventionswidrig Bittó u.a. gg. die Slowakei (28. 1. 2014).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- 2014, Jhrg. 23, Heft 1, s. 57-61. 
  article

  article