Search results

Records found: 60  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004030 xcla^"
 1. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález ÚS z 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 11. 
  article

  article

 2. Inflation als Eigentumsbeeinträchtigung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 77, (2022), Heft 19, s. 905-914. 
  article

  article

 3. Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel : nález Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. xciv-xcix. 
  article

  article

 4. Rozšířená konfiskace ve smyslu § 102a TrZ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 218-228. 
  article

  article

 5. Schutz von Versammlungen auf fremdem Grund.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 61-70. 
  article

  article

 6. Distriminierde Verweigerung einer Versicherungsleistung nach erfolgreicher In-vitro-Fertilisation : Jurčić gg. Kroatien (4.2.2021).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 30, (2021), Heft 1, s. 85-88. 
  article

  article

 7. Staatenimmunität in der Rechtsprechung des U.S. Supreme Court – Der Welfenschatz-Fall: FSIAEnteignungsausnahme kein Vehikel zur Geltendmachung von Menschenrechten.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 48, (2021), Heft 7-12, s. 174-179. 
  article

  article

 8. Kein Recht auf künstlerische Betätigungsfreiheit bei Veränderung eines Grabmals : BVerfG 30.03.21 – 1 BvR 160/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 27, s. 1939-1941. 
  article

  article

 9. Svěřenské fondy - statut, institut věcného práva.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 36-39. 
  article

  article

 10. Nejvyšší soud České republiky: Žaloba na určení vlastnického práva a řízení o povolení stavby. Určení vlastnického práva k současné věci : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 2. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2826/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 13-14, s. 507-508. 
  article

  article