Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004006 amg^"
 1. České vězeňství / Jakub Drápal, Václav Jiřička, Tereza Raszková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxii, 430 stran . ISBN 978-80-7676-066-0   Signatura M 9015
  TP
  České vězeňství

  book

 2. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice / Markéta Brunová.    Praha : Leges, 2020 . 223 stran . ISBN 978-80-7502-408-4   Signatura M 8595
  TP
  Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

  book

 3. Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů / Lukáš Dirga.    Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020 . v, 184 stran . ISBN 978-80-261-0848-1   Signatura M 8725
  TP
  Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů

  book

 4. Vězeňství. II / Anna Šabatová, Milan Svoboda, Jiří Matuška, Martin Klumpar.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2019  Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 272 stran . ISBN 978-80-7631-004-9. ISBN 978-80-7598-410-4   Signatura M 8425
  TP
  Vězeňství

  book

 5. Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti / Petra Masopust Šachová.    Praha : C. H. Beck, 2019 . xv, 220 stran . ISBN 978-80-7400-756-9   Signatura M 8483
  TP
  Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

  book

 6. Delikvence : analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj / Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda.    Praha : Grada, 2019 . 156 stran . ISBN 978-80-271-2013-0   Signatura M 8510
  TK
  Delikvence

  book

 7. Uživatelé drog ve vězení : hodnocení účinnosti terapeutických programů / Petr Zeman a kol..    Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2019 . 181 stran . ISBN 978-80-7338-178-3   Signatura M 8568
  TK
  Uživatelé drog ve vězení

  book

 8. Symbolika kriminálního tetování / Barbora Vegrichtová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 234 stran . ISBN 978-80-7380-693-4   Signatura M 8082
  TK
  Symbolika kriminálního tetování

  book

 9. Abolir la prison : l'indispensable réforme pénale / Tony Ferri.    Paris : Libre & Solidaire, 2018 . 157 stran . ISBN 9782372630436   Signatura Z 4120
  TP
  Abolir la prison

  book

 10. Human rights and incarceration : critical explorations / edited by Elizabeth Stanley.    Cham : Palgrave Macmillan, 2018 . xv, 311 stran . ISBN 978-3-319-95398-4   Signatura Z 4298
  TP
  Human rights and incarceration

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.