Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0004001 xcla^"
 1. Maβnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 im Gefängnis Fenech gg Malta (1. 3. 2022).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 31, (2022), Heft 2, s. 93-99. 
  article

  article

 2. Besitz kinderpornografischer Bild- und Videodateien durch Justizvollzugsbeamte : BVerwG 16.06.20 – 2 C 12/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 39, s. 2907-2912. 
  article

  article

 3. Odpovědnost státu za škodu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 121-133. 
  article

  article

 4. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Škoda způsobená nesprávným úředním postupem orgánů Vězeňské služby : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2478/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 10, s. 790-800. 
  article

  article

 5. Tod eines psychisch kranken Häftlings nach Gewaltausübung durch Justizwachebeamte Tekin und Arlsan gg. Belgien (5.9.2017).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 26, (2017), Nr. 5, s. 407-412. 
  article

  article

 6. Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění na území; oprávněný pobyt : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18.12.2013, čj. 6 Aps 7/2012-81.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč.12, (2014), č.4, s. 402-409. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.