Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003998 amg^"
 1. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022 . 297 stran . ISBN 978-80-7380-907-2   Signatura M 9147
  OP
  book

  book

 2. Právo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 655 stran . ISBN 978-80-7598-991-8   Signatura M 8837
  HP
  Právo obchodních korporací

  book

 3. Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem / Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xv, 270 stran . ISBN 978-80-7598-767-9   Signatura M 8746
  OP
  Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

  book

 4. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 299 stran . ISBN 978-80-7380-766-5   Signatura M 8511
  OP
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

 5. Teorie korporátního práva / Aleš Rozehnal.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 . 199 stran . ISBN 978-80-7380-723-8   Signatura M 8182
  HP
  Teorie korporátního práva

  book

 6. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 317 stran . ISBN 978-80-7380-675-0   Signatura M 7922
  HP
  Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  book

 7. Obchodní korporace a ochrana slabší strany / editorka Stanislava Černá.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 188 stran . ISBN 978-80-7552-555-0   Signatura M 7764
  HP
  Obchodní korporace a ochrana slabší strany

  book

 8. Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu : aktuální otázky / Petr Bezouška.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . x, 80 stran . ISBN 978-80-7552-344-0   Signatura M 7565
  OP
  Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu

  book

 9. Právo obchodních korporací / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 637 stran . ISBN 978-80-7478-735-5   Signatura M 7138
  HP-ČePr
  Právo obchodních korporací

  book

 10. Zánik závazků / sestavili Petr Lavický a Petra Polišenská.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . 279 stran . ISBN 978-80-7478-907-6   Signatura M 7281
  HP
  Zánik závazků

  book