Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003935 amg^"
 1. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : Wolters Kluwer, 2011 . 847 s. . ISBN 978-80-7357-637-0   Signatura M 5689
  OP-Přeh
  book

  book

 2. Byty a právo : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2007 / Luboš Chalupa, Jana Dvořáková Závodská, Věra Chandrycká.    Praha : ASPI, 2007 . 588 s. . ISBN 978-80-7357-242-6   Signatura M 4241
  OP-ChBy
  Byty a právo

  book

 3. Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením / Milan Horák, Helena Nováková.    Praha : Polygon, 2003 . 231 s. . ISBN 80-7273-089-4   Signatura M 2981
  OP-HoVz
  Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením

  book

 4. Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu / sestavila Věra Korecká.    Praha : ASPI, 2003 . 271 s. . ISBN 80-86395-60-X   Signatura M 2985
  OP-Přeh
  Přehled judikatury ve věcech nájmu bytu

  book

 5. Vlastnictví a nájem bytů : 2. aktualizované a přepracované vydání podle stavu k 1.7.2000 / Josef Fiala, Věra Korecká, Vladimír Kurka.    Praha : Linde, 2000 . 263 s. . ISBN 80-7201-241-X   Signatura M 2453
  OP-FiVl
  Vlastnictví a nájem bytů

  book

 6. Změny nájemného v bytech : Komentář k vyhl. FMF, MF ČR a MF SR č. 15/1992 Sb. ze dne 23.12.1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů / Federální ministerstvo financí.    Praha : Globus : Práce, 1992 . 14 s. . ISBN 80-208-0246-0   Signatura M 184
  Změny nájemného v bytech

  book

 7. Byty a právo, 1988 / Milan Holub.    Praha : Panorama, 1988 . 306 s.   Signatura M 145
  book

  book

 8. Občanský zákoník. 1987 : Komentář. Díl 1: Zásady § 1 až 221 / Red. Zdeněk Češka.    Praha : Panorama, 1987 . 746 s.   Signatura M 55/1
  OP-Obča
  book

  book

 9. Občanský zákoník a předpisy souvisící, 1984. Díl 1: Text občanského zákoníku s důvodovou zprávou, poznámkami a judikaturou / Uspoř. Jaroslav Bičovský, Milan Holub.    Praha : Panorama, 1984 . 838 s.   Signatura M 40/1
  OP-BiOb
  book

  book

 10. Byty a právo / Milan Holub.    Praha : Panorama, 1983 . 271 s.   Signatura M 46
  OP-....
  book

  book