Search results

 1. Verfassungskonformität der „elektronischen Fuβfessel“ (BVerfG) .   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 4, s. 121. 
  article

  article

 2. Kopien, EDV-Ausdrucke, Faxe – Urkunden im Sinne des Strafrechts? .   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 1, s. 19-25. 
  article

  article

 3. Die „Weiterverbreitung“ von Hate Speech in sozialen Medien – Fragen der Beteiligung an einer gemäß § 185 StGB strafbaren Beleidigung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 11, s. 558-563. 
  article

  article

 4. Voraussetzungen eines Anfangsverdachts der Geldwäsche – Wohnungsdurchsuchung : BVerfG 31.01.20 – 2 BvR 2992/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 19, s. 1351-1353. 
  article

  article

 5. Kategorizácia škôd spôsobených trestným činom = Categorization of damages caused by a crime : II. časť.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 373-400. 
  article

  article

 6. Změny trestního zákoníku provedené novelou č. 333/2020 Sb. a jejich důsledky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 187-193. 
  article

  article

 7. Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 7-8, s. 53. 
  article

  article

 8. Verbot geschäftsmäβiger Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig : BVerfG – 26. 02. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 1-6, s. 60-95. 
  article

  article

 9. K trestnému činu maření spravedlnosti podle § 347 a trestního zákoníku.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 6, s. 31-45. 
  article

  article

 10. K některým aktuálním hmotněprávním a procesním konsekvencím § 12 odst. 2 TrZ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 1, s. 1-6. 
  article

  article