Search results

 1. Die „Triage“ – Situation als Herausforderung für die Strafrechtswissenschaft.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 9, s. 449-454. 
  article

  article

 2. „Rettungstötungen“ in der Corona-Krise? .   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 20, s. 1398-1402. 
  article

  article

 3. Die Tragik der Triage – straf- und verfassungrechtliche Grundlagen und Grenzen.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 14, s. 704-714. 
  article

  article

 4. Formulace a konkretizace principů ukládání trestů : zahraniční přístupy a řešení vhodná pro český právní systém.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 6, s. 43-55. 
  article

  article

 5. Efektivnost systému trestů : trest, podmíněné propuštění a konstituciální význam naděje.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 28-33. 
  article

  article

 6. Le contrôle par le Conseil constitutionnel des sanctions administratives et pénales associées à la transparence de la vie publique.   -- In:  Les nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel -- ISSN 2112-2679. -- 2018, no. 59, s. 47-55. 
  article

  article

 7. Trest propadnutí majetku, peněžitý trest, neslučitelnost trestních sankcí, zásada přiměřenosti trestní sankce, ukládání trestu : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 8 Tdo 383/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 3, s. 419-439. 
  article

  article

 8. Zásada přiměřenosti trestu ve světle nálezu Ústavního soudu č. II 2027/17.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 22, (2018), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 9. The principle of ne bis in idem and the application of criminal sanctions : of scope and restrictions – ECJ 20 March 2018, Case C-524/15, Luca Menci; ECJ 20 March 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate SA and Others v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob); ECJ 20 March 2018, Joined Cases C-596/16 and C-597/16, Enzo Di Puma v Consob and Consob v Antonio Zecca.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 14, (2018), no. 3, s. 644-663. 
  article

  article

 10. Teória a aplikačná prax vybraných aspektov anti-stalkingovej legislatívy v slovensko-českom porovnaní.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 69, (2017), č. 1, s. 28-46. 
  article

  article