Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003569 xcla^"
 1. Likvidátor a insolvenční správce jako zástupci obviněné právnické osoby v trestním řízení - ano či ne?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 154-160. 
  article

  article

 2. Uplatnění zásady nemo tenetur se ipsum accusare v trestním řízení vedeném proti právnické osobě.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 10, s. 36-41. 
  article

  article

 3. Právo na účinné vyšetřování při prověřování podezřelého úmrtí ve zdravotnickém zařízení : nález Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 1477/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 46-57. 
  article

  article

 4. K zákazu retroaktivity podle čl. 40 odst. 6 LPS v souvislosti s nabytím účinnosti TOPO : nález ÚS z 8. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3418/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 2, s. 122-123. 
  article

  article

 5. Přičitatelnost jednání v kontextu společné havárie.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 116-123. 
  article

  article

 6. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 7. Vybraná kritéria k ukládání trestů právnickým osobám s přihlédnutím k jejich činnosti ve veřejném zájmu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 10-16. 
  article

  article

 8. K zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 139-146. 
  article

  article

 9. K problému procesního postupu v případě přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na jejího právního nástupce.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 40-43. 
  article

  article

 10. Účinná lítost a promlčení trestní odpovědnosti právnické osoby.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 20, s. 706-711. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.