Search results

 1. Nové jevy v ekonomické kriminalitě : sborník příspěvků z mezinárodní konference / Marek Fryšták, Eva Brucknerová (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020 . ISBN 978-80-210-9679-0   Signatura M 8784
  TP
  Nové jevy v ekonomické kriminalitě

  book

 2. Trestní zákoník : komentář. Svazek I, § 1 až 204 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxx, 1642 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/1
  TP
  Trestní zákoník

  book

 3. Trestní zákoník : komentář. Svazek 2, § 205 až 421 / Filip Ščerba a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . ix, 1643-3331 stran . ISBN 978-80-7400-807-8   Signatura M 8822/2
  TP
  Trestní zákoník

  book

 4. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif / Jiří Jelínek a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 1358 stran . ISBN 978-80-7502-395-7   Signatura M 8632
  TP
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

  book

 5. Opomenutí v trestním právu / Pavel Kučera.    Praha : Wolters Kluwer, 2019 . 215 stran . ISBN 978-80-7598-407-4   Signatura M 8443
  TP
  Opomenutí v trestním právu

  book

 6. Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona / Milan Boroš.    Praha : Leges, 2019 . 249 stran . ISBN 978-80-7502-343-8   Signatura M 8444
  TP
  Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona

  book

 7. Právnická osoba jako pachatel trestného činu / Dalibor Šelleng.    Praha : Leges, 2019 . 250 stran . ISBN 978-80-7502-339-1   Signatura M 8430
  TP
  Právnická osoba jako pachatel trestného činu

  book

 8. Punishing atrocities through a fair trial : international criminal law from Nuremberg to the age of global terrorism / by Jonathan Hafetz.    Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . vi, 196 stran . ISBN 978-1-107-47659-2   Signatura Z 4308
  TP
  Punishing atrocities through a fair trial

  book

 9. Trestní právo hmotné / František Novotný a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017 . 373 stran . ISBN 978-80-7380-651-4   Signatura M 7782
  TP
  Trestní právo hmotné

  book

 10. Strafgesetzbuch der Tschechischen Republik = Trestní zákoník České republiky : Gesetz Nr. 40/2009 Sb. vom 8. Januar 2009 nach dem Stand vom 1. Oktober 2017. deutsche Übersetzung von Susanne Altmann ; Einführung von Helena Válková, Josef Kuchta und Petr Bohata.    Berlin : Duncker & Humblot, 2017 . viii, 430 stran . ISBN 978-3-428-15376-3. ISBN 978-3-86113-789-4   Signatura Z 4115
  TP
  Strafgesetzbuch der Tschechischen Republik = Trestní zákoník České republiky

  book