Search results

Records found: 130  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003542 xcla^"
 1. Hodnocení důkazů stížnostním soudem rozhodujícím o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody : nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2023, sp. zn. III. ÚS 1619/23.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Ročník 21 [správně má být 22], č. 1, 2024, s. 71-72. 
  article

  article

 2. Náležité zhodnocení splnění povinnosti podmíněně odsouzené nahradit škodu „podle svých sil“ : nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2024, sp. zn. II. ÚS 2858/23.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Ročník 21 [správně má být 22], č. 2, 2024, s. 68-69. 
  article

  article

 3. Stavení promlčecí doby výkonu trestu odnětí svobody v kontextu zahlazení odsouzení : nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2024, sp. zn. III. ÚS 2748/23.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Ročník 21 [správně má být 22], č. 2, 2024, s. 69-70. 
  article

  article

 4. Verfassungswidrige Regelungen zur Kinderpornografie (BayObLG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2024, Heft 8, s. 249-250. 
  article

  article

 5. Historický vývoj podmíněného propuštění a jeho role v rámci výkonu trestu odnětí svobody do roku 1919 = Historical development of conditional release and its role in the prison system until 1919.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 31, (2023), č. 1, s. 47-92. 
  article

  article

 6. Zastavení exekuce pro nemajetnost povinného, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody : usnesení sp. zn. I. ÚS 2938/22, I. ÚS 2958/22, II. ÚS 3137/22.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 15, (2023), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 7. K počátku a k počítání konce lhůty k podání stížnosti z pohledu Ústavního soudu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 2, s. 75-79. 
  article

  article

 8. Nejednotné a nepředvídatelné soudní rozhodování o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 22, (2023), č. 3, s. 153-157. 
  article

  article

 9. Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 4, s. 337-351. 
  article

  article

 10. Verletzung der Opferrechte durch Umwandlung einer Freiheitsstrafe in Pflicht zu gemeinnütziger Arbeit : Vučković gg Kroatien (12.12.2023).   -- In:  Newsletter Menschenrechte -- ISSN 1815-1604. -- Jhrg. 32, (2023), Heft 6, s. 535-538. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.