Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003530 xcla^"
 1. Právo účastnit se řízení a být slyšen v souvislosti s právem na tlumočníka : nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/21, ze dne 7. 7. 2021.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cvi-cxii. 
  article

  article

 2. Ablehnung des Übersetzers (BGH).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 72, (2019), Heft 10, s. 313. 
  article

  article

 3. Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců : výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 311-347. 
  article

  article

 4. Dolmetschleistungen und Übersetzungen im Strafverfahren – Faires Verfahren : EuGH 14.09.17 – C-503/16.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 71 (2018), Heft 3, s. 142-144. 
  article

  article

 5. Znalcům a tlumočníkům, kteří jsou plátci DPH, náleží náhrada nákladů zvýšená o částku představující daň z přidané hodnoty : nález sp. zn. I. ÚS 3960/16 ze dne 27. 3. 2018.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 2, s. 41-42. 
  article

  article

 6. Znalcům a tlumočníkům, kteří jsou plátci DPH, náleží náhrada nákladů zvýšená o částku představující DPH : nález ÚS z 27. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 3960/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 190-191. 
  article

  article