Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003378 amg^"
 1. Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb. / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.    Praha : Informační centrum ČKAIT, 2015 . 178 stran . ISBN 978-80-87438-68-8   Signatura M 7780
  PZ
  Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb

  book

 2. Energetická náročnost budov v souvislostech s platnou legislativou ČR / Karel Kabele ... [et al.].    Praha : ABF - nakladatelství ARCH, 2008 . 142 s. . ISBN 978-80-86905-45-7   Signatura M 4638
  PZ-KaEn
  Energetická náročnost budov v souvislostech s platnou legislativou ČR

  book

 3. Dějiny českého stavebního práva / Martin Ebel.    Praha : ABF - nakladatelství ARCH, 2007 . 255 s. . ISBN 978-80-86905-21-1   Signatura M 4398
  PZ-EbDě
  Dějiny českého stavebního práva

  book

 4. Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami / Jiří Doležal ... [et al.].    Praha : Linde, 2007 . 330 s. . ISBN 80-7201-656-3   Signatura M 4253
  PZ-DoPr
  Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami

  book

 5. Územní rozhodování a ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací / Miriam Blažková, Jana Machačková.    Praha : Linde, 2007 . 239 s. . ISBN 978-80-7201-645-7   Signatura M 4271
  PZ-BlÚz
  Územní rozhodování a ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

  book

 6. Požární bezpečnost staveb / Zdeněk Hošek.    Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006 . 127 s. . ISBN 80-86905-22-5   Signatura M 4069
  PZ-HoPo
  Požární bezpečnost staveb

  book

 7. Stavební předpisy, autorizace ve výstavbě : stavební zákon a vyhlášky, posuzování vlivů na životní prostředí, autorizovaní architekti, inženýři a technici : podle stavu k 2.5.2005 / Jiří Motloch.    Ostrava : Sagit, 2005 . 224 s. . ISBN 80-7208-496-8   Signatura M 3562
  PZ-....
  Stavební předpisy, autorizace ve výstavbě

  book

 8. Průvodce pro stavební a projektovou praxi : publikace obsahuje obecné technické a právní požadavky pro přípravu, provádění a užívání staveb : podle stavu k 1.9.2004 / Bohumil Vlk, Oldřich Vobořil.    Praha : Linde, 2004 . 353 s. . ISBN 80-7201-479-X   Signatura M 3361
  PZ-VlPr
  Průvodce pro stavební a projektovou praxi

  book

 9. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí) : podle stavu k 1.1.2001 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2001 . 935 s. . ISBN 80-7201-256-8   Signatura M 2568
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a živnostenského a v řízení: soudním (včetně konkursu), trestním, notářském a správním (včetně katastru a soudního přezkumu správních rozhodnutí)

  book

 10. Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář k zákonu : zadávací řád staveb / Vladimír Pelc.    Praha : Linde, 1995 . 188 s. . ISBN 80-85647-55-9   Signatura M 794
  SP-PeZá
  Zákon o zadávání veřejných zakázek

  book