Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003339 xcla^"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  article

  article

 2. Grundrechtsbindung und Grundrechtsschutz von Unternehmen im deutschen und europäischen Recht.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 7, s. 397-406. 
  article

  article

 3. Odpovědnost za neplatnost smluv v důsledku nevypsání veřejné zakázky : nález ÚS z 20. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 2370/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 9, s. 283. 
  article

  article

 4. Veřejná dražba. Dražba dobrovolná. Státní podnik : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 4124/2013.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 11, s. 851-863. 
  article

  article

 5. Prawo do akcji prywatyzacyjnych przedsiębiorstw a status pracowniczy beneficjentów.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Roč. 69 (2014), No. 8, s. 41-55. 
  article

  article

 6. Přičitatelnost jednání státního podniku státu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 43, (2010), č. 8, s. 449-458. 
  article

  article