Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003286 xcla^"
 1. Ústavnost § 129a PobCiz : nález ÚS z 19. 7. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 123/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 10, s. 316-317. 
  article

  article

 2. „Ustalenia“ i „wskazania“ jako element planów ochrony albo zadań ochronnych i ich wpływ na planowanie przestrzenne w gminách oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 77, (2022), no. 2, s. 61-87. 
  article

  article

 3. Možnost osoby zúčastněné na řízení vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku správní žalobě : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. III. ÚS 871/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 236. 
  article

  article

 4. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawanie stopni naukowych i tytułu profesora.   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 76, (2021), no. 3, s. 1-21. 
  article

  article

 5. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 6. Soudní přezkum správních rozhodnutí dle ust. § 168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 4, s. 232-246. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za škodu. Notář. Pozastavení výkonu funkce notáře. Ušlý zisk : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. 30 Cdo 1120/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 10, s. 586-592. 
  article

  article

 8. Antrag aur Erlass einer einstweiligen Anonrdnung gegen Versammlungsverbot teilweise erfolgreich zu allen Anmerkung Rechtswälte Prof. Dr. Bernhard Stüer und Dr. Eva-Maria Stüer, Münster/Osnabrück : BVerfG, Besch. V. 15.04.2020 – 1 BvR 828/20 – Versammlungsverbot – Corona IV.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 10, s. 695-699. 
  article

  article

 9. „Full Jurisdiction“ under Article 6 ECHR : Hans Kelsen v. the principle of separation of powers.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 26, (2020), no. 2, s. 287-305. 
  article

  article

 10. Koordinovaná správní rozhodnutí a řešení rozporu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 7, s. 347-367. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.