Search results

Records found: 48  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003274 amg^"
 1. Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. judikatúra / Judikatúru zostavili autori: Jozef Milučký, Samuel Milučký.    Žilina : Eurokódex, 2021 . viii, 799 stran . ISBN 978-80-8155-099-7   Signatura Z 4429
  SD
  Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore

  book

 2. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al..    Praha : Leges, 2021 . 308 stran . ISBN 978-80-7502-531-9   Signatura M 8960
  SD
  Správní právo trestní

  book

 3. Zákon o spotřebních daních : komentář / Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxvii, 704 stran . ISBN 978-80-7598-832-4   Signatura M 8698
  FD
  Zákon o spotřebních daních

  book

 4. Správní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv.    Praha : Leges, 2017 . 304 stran . ISBN 978-80-7502-219-6   Signatura M 7993
  SD
  Správní právo trestní

  book

 5. Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov / zostavili Eva Babiaková, Jeannette Hajdinová.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 415 stran . ISBN 978-80-8168-723-5   Signatura Z 3982
  SD
  Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

  book

 6. Základy správního práva trestního / Pavel Mates a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2017  Praha : C.H. Beck, 2017 . xxviii, 239 stran . ISBN 978-80-7400-680-7   Signatura M 8027
  SD
  Základy správního práva trestního

  book

 7. Zákon o zdravotnických prostředcích : komentář / Jakub Král.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xx, 435 stran . ISBN 978-80-7552-415-7   Signatura M 7744
  SO
  Zákon o zdravotnických prostředcích

  book

 8. Zákon o pyrotechnice : a jeho prováděcí předpisy / Kolektiv autorů Státní správy.    Ostrava : Montanex, 2017 . 149 stran . ISBN 978-80-7225-441-5   Signatura M 7771
  SP
  Zákon o pyrotechnice

  book

 9. Zákon o návykových látkách : komentář / Jana Mahdalíčková.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xviii, 213 stran . ISBN 978-80-7552-617-5   Signatura M 7783
  SO
  Zákon o návykových látkách

  book

 10. Zákon o elektronických komunikacích : komentář / Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . 507 stran . ISBN 978-80-7552-100-2   Signatura M 7430
  PI
  Zákon o elektronických komunikacích

  book