Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003249 amg^"
 1. Prosecutors and democracy : a cross-national study / edited by Máximo Langer and David Alan Sklansky.    Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . vii, 352 stran . ISBN 978-1-316-63814-9   Signatura Z 4263
  JU
  Prosecutors and democracy

  book

 2. Zákon o soudních poplatcích a předpisy souvisící : komentář / Jiří Večeřa.    Praha : Wolters Kluwer, 2015 . xix, 206 stran . ISBN 978-80-7478-875-8   Signatura M 7246
  JU
  Zákon o soudních poplatcích a předpisy souvisící

  book

 3. Základy veřejné správy / Pavel Káňa.    Ostrava : Montanex, 2004 . 302 s. . ISBN 80-7225-139-2   Signatura M 1200
  SP-KáZá
  Základy veřejné správy

  book

 4. Soudy a soudnictví / František Zoulík.    Praha : SEVT : C.H. Beck, 1995 . XI, 263 s. . ISBN 80-7179-005-2   Signatura M 796
  JU-ZoSo
  Soudy a soudnictví

  book

 5. Správní právo : Texty 3 : Zvláštní část / Taisia Čebišová a kolektiv.    Praha : Aleko, 1992 . 169 s. . ISBN 80-85341-31-X   Signatura M 328/3
  SP-ČeSp
  Správní právo

  book

 6. Dějiny správy v českých zemích v letech 1848 - 1918 se soupisy pramenů a literatury / Jan Janák.    Brno : Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, 1989 . 334 s.   Signatura M 232
  GH-....
  book

  book

 7. Organizace justice a prokuratury / Otakar Plundr, Petr Hlavsa.    Praha : Panorama, 1980 . 248 s.   Signatura M 151
  JU-PlOr
  book

  book

 8. Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od r. 1945 : Soupis pramenů a literatury / Jan Janák ; Universita J. E. Purkyně, fakulta filosofická.    Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 . 430 s.   Signatura M 500
  UC-JaPř
  book

  book

 9. Organizace justice a prokuratury / Otakar Plundr.    Praha : Orbis, 1971 . 310 s.   Signatura M 32
  JU-PlOr
  book

  book

 10. Obecné pojmy správního práva / Jaroslav Pošvář.    Brno : Právník, čs. akademický spolek, 1946 . 103 s.   Signatura M 576
  SP-....
  book

  book