Search results

Records found: 49  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003242 xcla^"
 1. Informationspflichten von Online-Händlern über Herstellergarantien.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Neue juristische Wochenschrift - Jhrg. 75, Heft 26, 2022, s. 1851-1854. 
  article

  article

 2. Právní následky porušení povinnosti přezkoumat bonitu klienta podle zákona o spotřebitelském úvěru.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 6, s. 191-200. 
  article

  article

 3. Die neuen Regelungen im BGB zu Verträgen über digitale Produkte.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 40, s. 2913-2919. 
  article

  article

 4. Das Gesetz für faire Verbraucherverträge – Weitere reaktionen auf die Digitalisierung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 39, s. 2833-2839. 
  article

  article

 5. Právo na spravedlivý proces a výkon práv v souladu s dobrými mravy : nález ÚS z 16. 6. 2020, sp. zn. III. ÚS 2552/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 9, s. 282. 
  article

  article

 6. Roma locuta, causa finita – Die „Dieselskandal“ - Entscheidung des BGH.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 27, s. 1924-1927. 
  article

  article

 7. Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 515-520. 
  article

  article

 8. Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 2017 : Marcela Pešková a Jiří Peška proti Travel Service, a. s. Věc C-315/15.   -- In:  Judikatura Evropského soudního dvora -- ISSN 1214-6005. -- Roč. 16, (2019), č. 4, s. 527-536. 
  article

  article

 9. Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. července 2019 : CS a další proti Českým aeroliniím a. s. Věc C-502/18.   -- In:  Judikatura Evropského soudního dvora -- ISSN 1214-6005. -- Roč. 16, (2019), č. 4, s. 556-561. 
  article

  article

 10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v návrhu tzv. nového spotřebitelského kodexu.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 14 (2019), no. 3, s. 59-69. 
  article

  article