Search results

Records found: 49  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003236 xcla^"
 1. Náklady řízení při vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 30. 9. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2081/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 14. 
  article

  article

 2. Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 10. 11. 2020, sp. zn. I. ÚS 262/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 8-10. 
  article

  article

 3. Poučovací povinnost soudu o možnosti podat žalobu na odklad zrušení spoluvlastnictví v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : usnesení ÚS z 20. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 2345/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 43-44. 
  article

  article

 4. Správa (správce) společné věci (o. z.), zastoupení, běžný účet : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 22 Cdo 994/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 767-777. 
  article

  article

 5. Spoluvlastnictví. Předkupní právo : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 4212/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 7-8, s. 432-437. 
  article

  article

 6. Přechodné ustanovení ObčZ k porušení předkupního práva spoluvlastníka : rozsudek NS z 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 39-40. 
  article

  article

 7. Náklady řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví : nález ÚS z 12. 12. 2019, sp. zn. II. ÚS 572/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 2, s. 43. 
  article

  article

 8. Předkupní právo spoluvlastníků jako překážka uspokojení restitučního nároku.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 22-27. 
  article

  article

 9. Spoluvlastnictví ve společném jmění manželů.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 46-47. 
  article

  article

 10. Užívání společné věci nad rámec spoluvlastnického podílu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 12, s. 25-31. 
  article

  article