Search results

 1. Befangenheit von Sachverständigen.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 16, s. 817-824. 
  article

  article

 2. ÚS k odměnám soudních znalců.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 6, s. 9. 
  article

  article

 3. Zur Haftung des gerichtlichen Sachverständigen im Strafverfahren : BGH - III ZR 141/18.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 9, s. 638-641. 
  article

  article

 4. Sporná místa znaleckého dokazování = Controversial issues of expert proofing.   -- In:  Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám -- s. 155-163 -- M8236. 
  article

  article

 5. Hodnocení znaleckého posudku (a nekvalitní judikatura).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 3, s. 15-24. 
  article

  article

 6. Procesní problémy znalectví.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 6, s. 21-23. 
  article

  article

 7. Zbožštěná činnost soudních znalců.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 5, s. 20-21. 
  article

  article

 8. Nad novou úpravou znalecké činnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 10, s. II. 
  article

  article

 9. Znalectví v daních aneb odborné otázky při správě daní.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 13-14, s. 480-483. 
  article

  article

 10. Místo znaleckých posudků odborná vyjádření.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 19, (2011), č.12, s. 22-25. 
  article

  article