Search results

Records found: 81  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003172 xcla^"
 1. Telefonische Anhörung des Kindes im Sorgerechtsverfahren : BVerfG 07.02.22 – 1 BvR 1655/21.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 75, (2022), Heft 14, s. 1005-1007. 
  article

  article

 2. La protection des données à caractère personnel en droit européen – Chronique de jurisprudence (2021).   -- In:  Journal européen des droits de l'homme = European journal of human rights -- ISSN 2294-9313. -- 2022, no. 3, s. 256-326. 
  article

  article

 3. Beschwerdebefugnis des Pflichtverteidigers bei Aufhebung seiner Bestellung.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 8, s. 403-409. 
  article

  article

 4. Gerechte Entschädigung bei anhängigen innerstaatlichen Gerichtsverfahren : EGMR 18.06.20 – 20452/14.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 17, s. 1213-1215. 
  article

  article

 5. Participation of children in legal proceedings for the care of minors.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 2, s. 340-359. 
  article

  article

 6. Rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2020, č. j. 8 As 120/2020-41.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 56-60. 
  article

  article

 7. Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech v letech 2015-2019 : poznatky z výzkumu veřejného ochránce práv.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 167-174. 
  article

  article

 8. Die Terminsverlegung – Prozessführung in Zeiten der Corona-Pandemie.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 48, s. 3495-3500. 
  article

  article

 9. Shodná tvrzení jako (zdánlivý) benefit pro efektivitu soudního řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 8, s. 290-295. 
  article

  article

 10. Přebírání skutkových zjištění z jiných soudních řízení : nález ÚS z 9. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 3285/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 5, s. 157. 
  article

  article