Search results

Records found: 102  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003142 amg^"
 1. Profesní etika právníků / Martin Hapla, Tomáš Friedel a kol..    Brno : Nugis Finem Publishing, 2022 . 335 stran . ISBN 978-80-7614-007-3   Signatura M 9101
  PV
  Profesní etika právníků

  book

 2. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) : komentář / Daniela Zemanová.    Praha : C. H. Beck, 2022 . xviii, 250 stran . ISBN 978-80-7400-888-7   Signatura M 9126
  JU
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

  book

 3. Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech : případová studie rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu / Kristina Blažková.    Praha : Leges, 2022 . 165 stran . ISBN 978-80-7502-546-3   Signatura M 9127
  JU
  Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

  book

 4. Rule of law vs majoritarian democracy / edited by Giuliano Amato, Benedetta Barbisan and Cesare Pinelli.    Oxford : Hart Publishing, 2021 . viii, 415 stran . ISBN 978-1-50993-684-7   Signatura Z 4508
  TS
  Rule of law vs majoritarian democracy

  book

 5. Disciplining judges : contemporary challenges and controversies / edited by Richard Devlin and Sheila Wildeman.    Cheltenham : Edward Elgar Pub, 2021 . x, 376 stran . ISBN 978-1-78990-236-5   Signatura Z 4484
  JU
  Disciplining judges

  book

 6. Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR / Alžbeta Nemeškalová Rosinová.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xiv, 240 stran . ISBN 978-80-7400-845-0   Signatura M 8982
  JU
  Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR

  book

 7. Collective judging in comparative perspective : countingvotes and weighing opinions / edited by Birke Häcker, Wolfgang Ernst.    Cambridge : Intersentia, 2020 . xxi, 342 stran . ISBN 978-1-78068-624-0   Signatura Z 4364
  JU
  Collective judging in comparative perspective

  book

 8. Nezávislost soudní moci / Vojtěch Šimíček a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 172 stran . ISBN 978-80-7502-436-7   Signatura M 8648
  JU
  Nezávislost soudní moci

  book

 9. Stres a (syndrom) vyhoření u soudců / Pavel Vrcha.    Praha : Leges, 2020 . 200 stran . ISBN 978-80-7502-432-9   Signatura M 8647
  SO
  Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

  book

 10. Ústavní soud ČR : strážce ústavy nad politikou nebo v politice? / Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv.    Praha : Leges, 2020 . 303 stran . ISBN 978-80-7502-431-2   Signatura M 8658
  UC
  Ústavní soud ČR

  book