Search results

Records found: 94  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0003140 xcla^"
 1. Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení : nález Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2022, sp. zn. I. ÚS 618/22.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 4, s. 50-52. 
  article

  article

 2. Doručování exekučního titulu řádně nezastoupenému nezletilému : nález sp. zn. III. ÚS 978/22 ze dne 11. 10. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 50. 
  article

  article

 3. Úvahy nad postavením návrhu na schválení právního jednání za nezletilého - podání žaloby, či návrhu.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 8, s. 6-10. 
  article

  article

 4. Formalistický přístup obecných soudů v otázce včasného nepřiložení plné moci zástupce : nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 53-54. 
  article

  article

 5. Posuzování včasnosti nepřiložení plné moci zástupce : nález ÚS ze 4. 10. 2021, sp. zn. II. ÚS 1445/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 15. 
  article

  article

 6. Vaterschaftsanfechtung durch den leiblichen Vater : BGH 24.03.21 – XII ZB 364/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 26, s. 1875-1881. 
  article

  article

 7. Účelnost nákladů právního zastoupení insolvenčního správce v bagatelních věcech : nález ÚS z 22. 9. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1809/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 8. Rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce : usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2020, č. j. 8 As 120/2020-41.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 56-60. 
  article

  article

 9. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 30-31. 
  article

  article

 10. Řádné zastoupení dítěte jako účastníka řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 19-23. 
  article

  article