Search results

Records found: 85  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002961 xcla^"
 1. Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 17, s. 573-578. 
  article

  article

 2. Obiter dictum a jeho místo a funkce v českém právním systému.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 6, s. 11-22. 
  article

  article

 3. K mezím podzákonné normotvorby.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 12, s. 1024-1037. 
  article

  article

 4. The role of parliamentary autonomy in constitutional review.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 83-103. 
  article

  article

 5. Vacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 415-428. 
  article

  article

 6. K projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 18-33. 
  article

  article

 7. Rok 2020, publikace práva a projekt eSbírka.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 19-22. 
  article

  article

 8. Vacatio legis - nenápadná změna tuzemského folklóru = Vacatio legis - inconspicuous amendment of domestic folklore.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 3, s. 415-428. 
  article

  article

 9. K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 5-6, s. 282-297. 
  article

  article

 10. New contributions of multidisciplinary and empirical approach to legal consciousness.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 9, (2019), no. 3, s. 248-261. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.