Search results

Records found: 111  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002845 xcla^"
 1. Rozpor jednoho z více účelů smlouvy s dobrými mravy způsobuje absolutní neplatnost smlouvy.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 14, (2022), č. 3, s. 200-203. 
  article

  article

 2. Náhrada za užívání veřejného prostranství a korektiv dobrých mravů : nález ÚS z 18. 1. 2022, sp. zn. III. ÚS 2049/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 85. 
  article

  article

 3. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519. 
  article

  article

 4. Aplikace dobrých mravů ve smluvních vztazích : rozhodnutí NS Československé republiky z 1. 10. 1931, sp. zn. R II 261/30 (vážný 11044).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 140-143. 
  article

  article

 5. Korektiv dobrých mravů při uplatnění práv ze smlouvy o úvěru věřitelkou vůči solidárním dlužníkům : nález ÚS z 3. 11. 2020, sp. zn. IV. ÚS 702/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 1, s. 12. 
  article

  article

 6. Ochrana majetku v horizontálních vztazích a dobré mravy : nález ÚS z 11. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 1916/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 2, s. 47. 
  article

  article

 7. Zákonný úrok ze starých dluhů a dobré mravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 143-145. 
  article

  article

 8. Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2020).   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 3, s. 30-31. 
  article

  article

 9. Náklady exekuce v případě jejího zastavení : nález sp. zn. IV. ÚS 3038/20 ze dne 23. 3. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 3, s. 31-32. 
  article

  article

 10. Dobré mravy a jejich vztah k přípustnosti dovolání dle § 237 OSŘ : nález ÚS z 26. 1. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2103/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.