Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002731 xcla^"
 1. Právní moc důvodů rozsudku?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 13-14, s. 457-469. 
  article

  article

 2. Nicht nur eine Frage des Stils – Zur neuen Begründungspraxis der französischen Cour de cassation.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 13, s. 637-646. 
  article

  article

 3. ÚS: z odsuzujícího rozsudku musí být patrné naplnění všech znaků trestného činu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 8. 
  article

  article

 4. Grenzüberschreitende Wirkung von Vergleichen und Urteilen im Musterfeststellungsverfahren.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 5, s. 265-270. 
  article

  article

 5. Znamená "veřejné vyhlášení rozsudku" vždy jeho "ústní vyhlášení"?.   -- In:  Právo jako multidimenzionální fenomén -- s. 379-390 -- M 8673. 
  article

  article

 6. Náklady řízení - výklad § 166 odst. 1 a § 222 odst. 1 OSŘ : nález ÚS z 29. 1. 2019, sp. zn. II. ÚS 3769/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 7. Poněkud osobní hledání klíče k soudní síni : rozhovor editora JUDr. Karla Havlíčka s vedoucím autorského kolektivu publikace Klíč k soudní síni JUDr. Jaromírem Jirsou.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 21, (2019), č. 2, s. 7-13. 
  article

  article

 8. Usmrcení z nedbalosti, hrubé porušení zákona, popis skutku, usmrcení z nedbalosti, hrubé porušení zákona, rozsudek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. 8 Tdo 1304/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 2, s. 232-251. 
  article

  article

 9. Rozsudky se podle Ústavního soudu nemusí vyhlašovat jen v soudní síni.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 9, s. 60. 
  article

  article

 10. Aktuality : judikatura.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 9, s. 273. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.