Search results

Records found: 75  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002710 amg^"
 1. Mezinárodní právo soukromé a procesní : úvod do studia mezinárodního práva soukromého a rozhodčího řízení / Michal Malacka, Lukáš Ryšavý.    Praha : Leges, 2021 . 364 stran . ISBN 978-80-7502-519-7   Signatura M 8920
  MS
  Mezinárodní právo soukromé a procesní

  book

 2. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 3. Sportovní právo : rozhodování sporů v oblasti sportu v ČR / Luděk Lisse.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xvii, 282 stran . ISBN 978-80-7400-789-7   Signatura M 8750
  SO
  Sportovní právo

  book

 4. Arbitration : principles & particularities / Alexander J. Bělohlávek.    Chişinău : Eliva Press, 2020 . viii, 229 stran . ISBN 978-9975-3417-4-5   Signatura Z 4385
  MV
  Arbitration

  book

 5. XXVII. Karlovarské právnické dny / Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků Mnichov - Praha ; sborník sestavil Vladimír Zoufalý.    Praha : Leges, 2019 . 548 stran . ISBN 978-80-7502-359-9   Signatura M 3697/27
  PV
  book

  book

 6. Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR : rozhodčí soud sedmdesátníkem / Květoslav Růžička, Dita Frintová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019 . 215 stran . ISBN 978-80-7380-745-0   Signatura M 8367
  OP
  Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

  book

 7. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sobotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xlv, 1042 stran . ISBN 978-80-7400-701-9   Signatura M 8212
  OP
  Realitní právo

  book

 8. Nezávislost a nestrannost rozhodce / Lukáš Ryšavý.    Praha : C. H. Beck, 2018 . xvii, 203 stran . ISBN 978-80-7400-707-1   Signatura M 8271
  OP
  Nezávislost a nestrannost rozhodce

  book

 9. Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc / editoři: Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová a kolektiv.    Praha : Stálá konference českého práva, 2017 . 343 stran . ISBN 978-80-906813-0-9   Signatura M 7920
  OP-sklad
  Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc

  book

 10. Orgány ochrany práva / Ján Svák, Boris Balog, Ladislav Polka.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 229 stran . ISBN 978-80-8168-698-6   Signatura Z 3909
  PV
  Orgány ochrany práva

  book