Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002429 xcla^"
 1. Die Corona-Buβgeldkataloge der Bundesländer – Fremdkörper im Ordnungswidrigkeitenrecht?.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 135, (2020), Heft 12, s. 785-792. 
  article

  article

 2. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 127-141. 
  article

  article

 3. Vybrané otázky zákazu reformatio in peius ve správním právu trestním.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 11, s. 37-40. 
  article

  article

 4. Zákaz nucení k sebeobviňování.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 7-13. 
  article

  article

 5. Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 305-320. 
  article

  article

 6. Mimořádné snížení výměry pokuty v přestupkovém právu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 7-8, s. 28-31. 
  article

  article

 7. Ukládání správních trestů za účinnosti nové právní úpravy (nejen na příkladu přitěžujících a polehčujících okolností).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 305-320. 
  article

  article

 8. K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 19, s. 665-670. 
  article

  article

 9. Osobní působnost přestupkového zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 22, s. 764-770. 
  article

  article

 10. Odůvodnění rozhodnutí o uložení sankce za správní delikt podle současné i budoucí právní úpravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 43-48. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.