Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002357 xcla^"
 1. Omezení svobody projevu soudců a jeho morální zdůvodnění v judikatuře ESLP a NSS.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 8, s. 650-663. 
  article

  article

 2. Etika soudních exekutorů - teorie a praxe : 1. část.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 7, s. 250-255. 
  article

  article

 3. Unangemessen langes Verfahren vor dem Anwaltsgerichtshof (OLG Celle).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 2018, Heft 6, s. 191. 
  article

  article

 4. K porušení obecných pravidel profesionální etiky advokáta pověřením jiného advokáta vyškrtnutého ze seznamu advokátů : rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 9 As 200/2016.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 5, s. 54-56. 
  article

  article

 5. Jak čeští soudci (ne)smí jednat. Praxe kárného soudu ve věcech kárných řízení se soudci v letech 2008-2014.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 1, s. 15-23. 
  article

  article

 6. Ponjatije i sistema instituta professional'nych prav advokata-zaščitnika.   -- In:  Gosudarstvo i pravo -- ISSN 0132-0769. -- 2013, Nr. 11, s. 81-85. 
  article

  article

 7. Desetkrát o slušnosti a právu.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 5, (2013), č. 1, s. 6-10. 
  article

  article

 8. Přeji si shodu právnických profesí : rozhovor s JUDr. et PhDr. Stanislavem Balíkem.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 5, (2013), č. 1, s. 11-12. 
  article

  article

 9. "Thou shall not ... (dis)trust" : Codes of conduct and harmonization of professional standards in the EU.   -- In:  Common market law review -- ISSN 0165-0750. -- Vol. 47 (2010), Nr. 4, s. 1049-1087. 
  article

  article

 10. Several comments on law ethics, the “Rules of professional ethics and the competition rules of lawyers in the Czech Republic“.   -- In:  Proceedings University of West Bohemia -- Vol.3, 1999, s.227-229 -- S002. 
  article

  article