Search results

Records found: 57  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002321 xcla^"
 1. Should the Court of Justice Give Preliminary Rulings in Cases Where EU Law Does Not Apply?.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 29, (2023), no. 1, s. 27-51. 
  article

  article

 2. Ke správnosti východisek diskuse o řešení přetíženosti Nejvyššího správního soudu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 3, s. 245-256. 
  article

  article

 3. Posuzování zavinění ve smyslu § 146 odst. 2 věty první OSŘ při zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu : nález ÚS z 5. 10. 2021, sp. zn. I. ÚS 2174/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 1, s. 13. 
  article

  article

 4. Vracení soudního poplatku v případě zastavení řízení pro nedostatek pravomoci soudu - změna judikatury : nález ÚS z 1. 11. 2021, sp. zn. I. ÚS 1034/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 2, s. 50. 
  article

  article

 5. Pravomoc soudu. Myslivost : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 28 Cdo 185/2021.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 6, s. 375-379. 
  article

  article

 6. Judicial activism v judicial restraint : practical experience of this (false) dilemma at the European Court of Human Rights.   -- In:  European convention on human rights law review -- ISSN 2666-3228. -- Vol. 3, (2022), no. 3, s. 293-300. 
  article

  article

 7. Balancing competences? Proportionality as an instrument to regulate the exercise of competences after the PSPP judgment of the Bundesverfassungsgericht.   -- In:  European constitutional law review -- ISSN 1574-0196. -- Vol. 17, (2021), no. 2, s. 314-334. 
  article

  article

 8. Konstytucyjna kompetencja sądu do ochrony włastnej niezależności (uwagi na marginesie uchrały SN z 23.01.2020 r.).   -- In:  Państwo i prawo -- ISSN 0031-0980. -- Vol. 75, (2020), no. 10, s. 71-95. 
  article

  article

 9. Die Wahrung des Grundrechtsstandards im Urheberrecht.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 44, s. 3206-3210. 
  article

  article

 10. Překročení pravomocí odvolacím soudem v trestním řízení - nepřípustný zásah do nezávislého rozhodování nalézacího soudu : nález ÚS z 12. 5. 2020, sp. zn. IV. ÚS 1327/19.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 240-241. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.