Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002321 amg^"
 1. Repetitórium civilného procesného práva / Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík.    Bratislava : Iuris Libri, 2017 . 231 stran . ISBN 978-80-89635-31-3   Signatura Z 3780
  OP
  Repetitórium civilného procesného práva

  book

 2. Sporové konanie pre každého : keď sa už súdu nedá vyhnúť / Marek Benedik.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 311 stran . ISBN 978-80-8168-632-0   Signatura Z 3836
  OP
  Sporové konanie pre každého

  book

 3. The judge and the proportionate use of discretion : a comparative study / edited by Sofia Ranchordás and Boudewijn de Waard.    Abingdon : Routledge, 2017 . xvi, 207 stran . ISBN 978-1-138-10374-0   Signatura Z 3923
  SP
  The judge and the proportionate use of discretion

  book

 4. Výjimečné stavy a lidská práva / Veronika Bílková, Jan Kysela, Pavel Šturma (eds.) a kol..    Praha : Auditorium, 2016 . 223 stran . ISBN 978-80-87284-57-5   Signatura M 7687
  MV
  Výjimečné stavy a lidská práva

  book

 5. Pracovněprávní spory / Miroslav Hromada.    Praha : C.H. Beck, 2015 . ISBN 978-80-7400-581-7   Signatura M 7226
  PP
  Pracovněprávní spory

  book

 6. Soudní řád správní : komentář / Lukáš Potěšil ... [et al.].    Praha : Leges, 2014 . 1040 s. . ISBN 978-80-7502-024-6   Signatura M 6848
  SD-PoSo
  Soudní řád správní

  book

 7. Soudní řád správní : komentář / Luboš Jemelka ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2013 . xx, 1142 s. . ISBN 978-80-7400-498-8   Signatura M 6576
  SD-JeSo
  Soudní řád správní

  book

 8. Praktikum civilního procesu / Klára Hamuľáková, Jana Křiváčková a Renáta Šínová.    Praha : Leges, 2012 . 248 s. . ISBN 978-80-87576-23-6   Signatura M 6202/1
  OP-HaPr
  Praktikum civilního procesu

  book

 9. Der Einfluss der Erfahrung auf die tatrichterliche Sachverhaltsfeststellung : zum "strafprozessualen" Anscheinsbeweis / Erik Kraatz.    Berlin : Walter de Gruyter, 2011 . xxii, 553 s. . ISBN 978-3-11-026003-8   Signatura Z 2252
  TP-KrEi
  book

  book

 10. Praktikum civilního procesu / Renáta Šínová a kolektiv.    Praha : Leges, 2009 . 175 s. . ISBN 978-80-87212-16-5   Signatura M 4951
  OP-ŠíPr
  Praktikum civilního procesu

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.