Search results

Records found: 49  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002315 xcla^"
 1. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 2. Členství soudců v politické straně a členství soudců v církvi.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 29, (2020), č. 6, s. 18-31. 
  article

  article

 3. Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 7, s. 234-253. 
  article

  article

 4. Zneužití práva na informace.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 6, s. 328-341. 
  article

  article

 5. Judikatura NSS: Svobodný přístup k informacím.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 7-8, s. 221-225. 
  article

  article

 6. Nebezpečné známosti.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 7-8, s. 3-. 
  article

  article

 7. Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti soudů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 6, s. 18-29. 
  article

  article

 8. Povzdech nad arogancí a sprostotami v soudní síni.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 2, s. 12-16. 
  article

  article

 9. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 68, (2016), č. 8-9, s. 829-856. 
  article

  article

 10. Právo na informace: informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků : podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, čj. 8 As 55/2012-62.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 127-160. 
  article

  article