Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002266 xszp^"
 1. Časopis pro právní vědu a praxi.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1993- .  svazků . ISSN 1210-9126   Signatura C 4
  Časopis pro právní vědu a praxi

  journal

 2. Jurisprudence.    Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Praha : Wolters Kluwer, 2010-  Brno : EMP, 2006-  2008-2009 ; Praha : ASPI .  svazků . ISSN 1802-3843   Signatura C 10
  Jurisprudence

  journal

 3. Juristen Zeitung.    Tübingen : Mohr - Siebeck, 1993- .  svazků . ISSN 0022-6882   Signatura C 20
  Juristen Zeitung

  journal

 4. Legal theory.    New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2008- .  svazků . ISSN 1352-3252   Signatura C 112
  Legal theory

  journal

 5. Oxford journal of legal studies.    Oxford : Oxford University Press, 2008- .  svazků . ISSN 0143-6503   Signatura C 111
  Oxford journal of legal studies

  journal

 6. Právní rádce.    Praha : Economia, 1994- .  svazků . ISSN 1210-4817. ISSN 2100-0765   Signatura C 42
  Právní rádce

  journal

 7. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva.    Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 1993-  Praha : Eduard Grégr, 1867-  1896-1950 ; Praha : Jednota právnická  1951-1954 ; Praha : Právnický ústav Ministerstva spravedlnosti  1955-1969 ; Praha : Československá akademie věd  1970-1992 ; Praha : Ústav státu a práva ČSAV .  svazků . ISSN 0231-6625   Signatura C 45
  Právník

  journal

 8. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.    Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011-  Bratislava : Právnická jednota, 1922-  1975-1989 ; Bratislava : VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied  1992-2010 ; Bratislava : Slovak Akademic Press .  svazků . ISSN 0032-6984   Signatura C 46
  Právny obzor

  journal

 9. Oxford journal of legal studies.    Oxford : Oxford University Press, 1981- . 1 online zdroj . ISSN 1464-3820   Signatura C111e
  Oxford journal of legal studies

  journal

 10. Časopis pro právní vědu a praxi.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 1993- . 1 online zdroj . ISSN 1805-2789   Signatura C4e
  Časopis pro právní vědu a praxi

  journal