Search results

Records found: 115  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002175 amg^"
 1. Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady / Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška..    Praha : Bova Polygon, 2022 . 1046 stran . ISBN 978-80-7273-182-4   Signatura M 9075
  PP
  Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského zákoníku s příklady

  book

 2. Zákoník práce : komentář / Klára Valentová, Jan Procházka, Marie Janšová, Veronika Odrobinová, Dominik Brůha a kol..    Praha : C. H. Beck, 2022 . xxv, 1185 stran . ISBN 978-80-7400-889-4   Signatura M 9131
  PP
  Zákoník práce

  book

 3. Zákoník práce 2021 - s výkladem : právní stav k 1. 1. 2021 / Jakub Tomšej.    Praha : Grada, 2021 . 103 stran . ISBN 978-80-271-3095-5   Signatura M 8880
  PP
  Zákoník práce 2021 - s výkladem

  book

 4. Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha.    Praha : Leges, 2021 . 978 stran . ISBN 978-80-7502-474-9   Signatura M 8932
  PP
  Zákoník práce

  book

 5. Zákoník práce : s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost, právní stav k 1.7.2021 / Jaroslav Stránský a kol..    Praha : Sondy, 2021 . 1087 stran . ISBN 978-80-86846-74-3   Signatura M 8965
  PP
  Zákoník práce

  book

 6. Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021 / Michael Košnar, Zdeněk Schmied.    Olomouc : ANAG, 2020 . 150 stran . ISBN 978-80-7554-285-4   Signatura M 8752
  PP-sklad
  Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021

  book

 7. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  book

 8. Pracovní doba v souvislostech : s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty / Bořivoj Šubrt.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2020 . 175 stran . ISBN 978-80-7554-294-6   Signatura M 8809
  PP
  Pracovní doba v souvislostech

  book

 9. Zákoník práce : komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxxv, 810 stran . ISBN 978-80-7598-910-9   Signatura M 8818
  PP
  Zákoník práce

  book

 10. Zákoník práce : komentář / Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2019 . xxii, 1508 stran . ISBN 978-80-7400-759-0   Signatura M 8534
  PP
  Zákoník práce

  book