Search results

 1. Das Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 1-2, s. 1-5. 
  article

  article

 2. Ausgleich für Annulierung des Flugs und Verspätung des Ersatzflugs : EuGH 12.03.20 – C-832/18.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1127-1130. 
  article

  article

 3. Örtliche Zuständigkeit bei Ausgleich für annulierten Teilflug bei einheitlicher Buchung (Ls.) : EuGH 13.02.20 – C-606/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 16, s. 1130. 
  article

  article

 4. Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 18, (2019), č. 3, s. 60-66. 
  article

  article

 5. Nepriamy poškodený a uplatniteľnosť jeho nárokov.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 8-9, s. 825-832. 
  article

  article

 6. Krátké zamyšlení nad dvěma úskalími uplatnění, přiznání a následného vymáhání nároku poškozeného.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 79-89. 
  article

  article

 7. Postavenie poškodeného v trestnom konaní proti právnickým osobám.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15 (2016), č. 1, s. 12-19. 
  article

  article

 8. Sportverletzungen und Unfallversicherungsschutz.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- 2012, Jhrg. 65, Heft 47, s. 3400-3405. 
  article

  article