Search results

Records found: 65  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0002061 xcla^"
 1. (Ne)přípustné formy provokace k trestnému činu.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 12-20. 
  article

  article

 2. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 3. Právní úprava odběru vzorku DNA Policií České republiky pro účely budoucí identifikace prošla posouzením ústavnosti; obiter dictum se Ústavní soud kriticky vyjádřil k zákonnosti uchovávání vzorků a jejich zpracování včetně likvidace : nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 4. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Nesprávný úřední postup : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2021, sp. zn. 30 Cdo 1049/2021.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 11, s. 645-651. 
  article

  article

 6. Problematika prvotních úkonů policejního orgánu při objasňování ekonomické kriminality.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 1, s. 33-38. 
  article

  article

 7. Důkazní síla agnoskace a rekognice : nález ÚS z 5. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 928/20.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 1, s. 52. 
  article

  article

 8. Důkaz formou agnoskace : nález Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 928/20.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 2, s. 52. 
  article

  article

 9. Mikrostopy a jejich využití v rámci dokazování v trestním řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 4, s. 226-232. 
  article

  article

 10. Mîţu v. the Republic of Moldova : Degrading treatment and use of force in police operations.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 5, s. 546-548. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.