Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001809 xcla^"
 1. Insolvenční řízení. Oddlužení. Dluhy z podnikání. Zastavení insolvenčního řízení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, sp. zn. 29 NSČR 81/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 209-214. 
  article

  article

 2. Oddlužení (povolení, schválení), oddlužení (společné oddlužení manželů) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2021, sen. zn. 29 NSČR 129/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 9, s. 11554-1562. 
  article

  article

 3. Ústavní soud: při povolení oddlužení má exekutor nárok na odměnu, přestože nic nevymohl.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 59. 
  article

  article

 4. Oddlužení, přechodná (intertemporální) ustanovení, zpětná účinnost právních předpisů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2020, sen. zn. 29 NSČR 170/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1555-1562. 
  article

  article

 5. Společný návrh manželů na povolení oddlužení. Dluh z podnikání : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSČR 140/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 2, s. 130-138. 
  article

  article

 6. Insolvenční řízení - dlužníci ve zvýhodněném režimu (§ 412a) : dialog dichtung und wahrheit.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 4-10. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Odůvodnění nesouhlasu věřitele s oddlužením dlužníka : usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 4. 12. 2019, sp. zn. 29 NSČR 81/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 6, s. 224-226. 
  article

  article

 8. Přihláška odměny exekutora do insolvenčního řízení v případě, že nebylo nic vymoženo : nález sp. zn. III. ÚS 1231/20 ze dne 6. 10. 2020.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 4, s. 29-31. 
  article

  article

 9. Oddlužení plněním splátkového kalendáře. Odměna insolvenčního správce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 NSČR 27/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 5, s. 344-353. 
  article

  article

 10. Kam až povede lidská benevolence aneb oddlužení jako zbraň dlužníka na věřitele.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 29-35. 
  article

  article