Search results

Records found: 107  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001760 amg^"
 1. Abeceda personalisty 2023 : / Jana Bršťáková, Petr Bukovjan, Iveta Chmielová Dalajková, Aleš Kalvoda, Tomáš Liškutín, Dana Roučková, Zdeněk Schmied, Zdeněk Šenk, Jiří Valenta.    Olomouc : ANAG, 2023 . 615 stran . ISBN 978-80-7554-388-2   Signatura M 9168
  PP
  Abeceda personalisty 2023

  book

 2. Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní / Martin Mihók.    Praha : Leges, 2023 . 414 stran . ISBN 978-80-7502-659-0   Signatura M 9204
  TP
  Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní

  book

 3. Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století / Jakub Sivák.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xvii, 276 stran . ISBN 978-80-7676-683-9   Signatura M 9269
  OP
  Pilíře a limity ochrany osobnosti nejen ve dvacátém prvním století

  book

 4. GDPR v personalistice : včetně příkladů z dozorové praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů / Jiří Žůrek.    Olomouc : ANAG, 2022 . 206 stran . ISBN 978-80-7554-365-3   Signatura M 9081
  PP-sklad
  GDPR v personalistice

  book

 5. Správní právo : zvláštní část (vybrané kapitoly) / Vladimír Sládeček, Olga Pouperová, Lucia Madleňáková a kolektiv.    Praha : Leges, 2022 . 576 stran . ISBN 978-80-7502-613-2   Signatura M 9122
  SP
  Správní právo

  book

 6. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů : komentář / Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš a kolektiv.    Praha : C. H. Beck, 2021 . xxvii, 1386 stran . ISBN 978-80-7400-815-3   Signatura M 8821
  OP
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

  book

 7. Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí / František Kasl.    Brno : Masarykova univerzita, 2021 . 346 stran . ISBN 978-80-210-9985-2   Signatura M 8990
  OP
  Porušení bezpečnosti osobních údajů v kontextu internetu věcí

  book

 8. Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek : stěžejní judikatura SDEU a vybraná judikatura ESLP, výkladové pokyny a stanoviska skupiny WP29 a EBDP, zákon o zpracování osobních údajů / Andrea Pokorná, Helena Dvořáková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xviii, 331 stran . ISBN 978-80-7598-309-1   Signatura M 8666
  OP
  Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

  book

 9. Zákon o zpracování osobních údajů : praktický komentář / Ján Bača, Radek Buršík, Jakub Klodwig, Alice Selby, Jan Svoboda, Veronika Šípošová.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 361 stran . ISBN 978-80-7380-804-4   Signatura M 8683
  OP
  Zákon o zpracování osobních údajů

  book

 10. Biometric data and its specific legal protection / Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler et al..    Praha : Institute of state and law, 2020 . 191 stran . ISBN 978-80-87439-43-2   Signatura M 8753
  OP
  Biometric data and its specific legal protection

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.