Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001757 xcla^"
 1. Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 2. Nájem bytu. Výpověď z nájmu bytu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 36 Cdo 1454/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 4, s. 234-240. 
  article

  article

 3. BVerfG zum Mieterschutz bei Realteilung eines Reihenhausgrundstücks (BVerfG).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- 2011, Heft 13, s. 385. 
  article

  article