Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001733 xcla^"
 1. Oceňování nově objeveného majetku v dodatečných projednáních pozůstalosti a odměna notáře jako soudního komisaře.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 11-18. 
  article

  article

 2. Insolvenční řízení, oceňování majetku, znalecký posudek : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2020, sen. zn. 29 NSČR 94/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 2, s. 332-340. 
  article

  article

 3. Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a přiměřeného protiplnění v soudní praxi.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 11, (2019), č. 11-12, s. 286-302. 
  article

  article

 4. Problémy s vymezením "obvyklé ceny".   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 7-8, s. 54-59. 
  article

  article

 5. Ke způsobu ocenění věci pro účely započtení na dědický podíl.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.11, s. 397-400. 
  article

  article

 6. To nejlepší z Ústavního soudu. Aktuality z judikatury Ústavního soudu : výběr klíčových a nejzajímavějších rozhodnutí za duben 2012 přímo od pramene.   -- In:  Právo & byznys -- ISSN 1804-6061. -- 2012, č.5, s. 60-61. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.