Search results

Records found: 62  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^us_us_auth z0001682 xcla^"
 1. Wahrheit im Zivilprozess.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 53-60. 
  article

  article

 2. Zivilprozessuale Maβnahmen zur Bekämpfung von „Hass im Netz“.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 2, s. 53-63. 
  article

  article

 3. Nahrávka zvukového nebo obrazového záznamu pro účely občanského soudního řízení pořízená bez souhlasu nahrávané osoby v rozhodovací činnosti soudů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 2-6. 
  article

  article

 4. Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 7, s. 293-302. 
  article

  article

 5. Náklady řízení. Správce konkursní podstaty. Zastoupení advokátem : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 10. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5274/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 24, (2020), č. 1, s. 14-25. 
  article

  article

 6. Rímskoprávne princípy v súčasnom civilnom procese.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 103, (2020), č. 1, s. 42-52. 
  article

  article

 7. Die Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 38, s. 2753-2757. 
  article

  article

 8. Poučovací povinnost soudu a moment, kdy nastává koncentrace řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 3, s. 28-31. 
  article

  article

 9. Geltung des Rechtsstaatsprinzips auch zugunsten juristischer Personen des öffentlichen Rechts : BGH, Beschl. v. 29.11.2018 – III ZB 19/18.   -- In:  Deutsches Verwaltungsblatt -- ISSN 0012-1363. -- Jhrg. 134, (2019), Heft 7, s. 431-432. 
  article

  article

 10. Nález ÚS jako důvod pro obnovu řízení : nález ÚS z 2. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 2546/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 1, s. 12. 
  article

  article